Byg & Raad
Byg & Raad
Byg & Raad
Byg & Raad

KONSTRUKTION/CONSTRUCTION - BYGGERI / VEJ

Byg & Råd´s alsidige baggrund i arkitektur og byggeri giver øget indsigt og evne til at forstå alle aspekter af projektet. Vores firma tilbyder en fuld forståelse af programmeringskrav, design faser, planlægning, koder, regler, specifikationer, prøvning, kvalitetsstyring, budgetkontrol, og byggebranchens standarder.Vores personale består af  arkitekter, professionelle planlæggere, ingeniører, estimatorer og entreprenører med stor erfaring i både nybyggeri og renovering af projekter. Denne dybde af personale og varieret oplevelse af vores ledere giver os mulighed for effektivt at repræsenterer ejerens interesse.Vi er kendt for at være hård og krævende med hensyn til entreprenørens overholdelse af planer, specifikationer, tidsplaner samt kvalitet af konstruktionen, men retfærdig og rimelig når det drejer sig om kontraktens administration. Brugen af filosofi til at løse konflikter og formindske problemer, før de bliver til problemer,  resulterer i konstant minimal ændring af ordrer og holder vores kunder ude af retssager.

Byg & Raad's versatile background in architecture and construction provides increased insight and ability to understand all aspects of the project. Our company offers a full understanding of programming requirements, design phases, planning, codes, rules, specifications, testing, quality management, budget control, and building industry standards.

Our staff consists of architects, professional planners, engineers, estimators and contractors with extensive experience in both new construction and renovation of projects. This depth of staff and varied experience of our managers allows us to effectively represent the owner's interest.

We are known to be hard and demanding in terms of the contractor's compliance with plans, specifications, timetables and quality of construction, but fair and reasonable when it comes to contract management. The use of philosophy to resolve conflicts and reduce problems before they become a problem results in constant minimal change of orders and keeping our customers out of court cases.